מסמך משפטי: ENA NS 3.22

מסמך משפטי ENA NS 3.22

תגים

תיאור

Ketubba, once monumental, now just a piece of it. What remains are two perpendicular lines on the right hand side of the text containing blessings. Ed. Friedman, JMP, #64 who dates the ketubba to 1089-1099 and locates it in Tyre.

ENA NS 3.22 1

1

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.

ENA NS 3, f. 22 ed. Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, pp. 465-466 (Doc. #64), N.T. 04-06-89 (p) Ketubba (marriage contract) probably from Tyre. Ca. 1089-1099 right margin:

י

 1. קומי אורי כי בא אורך וכבוד יי עליך זרח כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל

י

לאומים ועליך יזרח יי וכבודו עליך יראה והלכו גויים ומלכים לנוגה זרחך

כי נר מצוה ות[ורה ...] י י

 1. אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך יי אור לי לדויד י אורי

י

וישעי ממי אורי וישעי ממי (!) אירא יי מעוז חיי ממי אפח[ד...]

top margin:

[...]ל ... שת לעולם [...]

text:

 1. ביום ח[מישי ...]
 2. כב ג[ד ... במהרה]
 3. וכתו[בתה ...]
 4. ורע[ותיה ...]
 5. ברתי[ה ...]
 6. בכל מ[ה ...]
 7. סת אל[...]
 8. דעכו[...]
 9. מחוג [...]
 10. מנהון ע[שר ...]
 11. בתמא[נ]ן [...]
 12. בשבעה .[...]

תרגום

ENA NS 3.22 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 3.22: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain