רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.42.165

מכתב T-S Ar.42.165
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Alan Elbaum, "“The Fire in My Heart and the Pain in My Eyes”: Interdependence and Outburst in the Illness Letters of the Cairo Geniza," Speculum 91, no. 1 (n.p.: The University of Chicago Press for the Medieval Academy of America, 2023), 122-163.
  כולל דיון
 3. ציטוט
  Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).
  כולל digital edition, מהדורה