רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.41.49

מסמך שלטוני T-S Ar.41.49
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה