רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.38.116

מסמך משפטי T-S Ar.38.116
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה