רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.38.100

מכתב T-S Ar.38.100
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה