מכתב: ENA NS 2.33

מכתב ENA NS 2.33

תגים

תיאור

Letter, fragmentary, from Daniel b. Azarya. Dating: ca. 1050 CE. Maybe a part of the same letter in ENA NS 45.31 + T-S 20.90. (Information from Gil, Palestine, vol. 2, pp. 639-640, #350) VMR

ENA NS 2.33 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  1. בי ואילי פלו[ ]יע [ ]יע [ ] בשרח [
  2. ] [ ומן ספסאף חולה וקד כתבת אלי אלקדס עמרה אללה
  3. ואשערתהם במא גרי ואנא כאשי עליה אן ינפ]ד[ פיה אמר פי הדה
  4. אלסבת ולולא טאעתי לאמר מולאיי אלשיך אלגליל ישגבהו אלהינו ואמרה
  5. אן לא אחדת שי דון אן יחצר ادام الله عزه כ כנת קד קאבלתה פי
  6. [ ] אף [ ] והוא
  7. הוא אשר מל]

תרגום

ENA NS 2.33 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 2.33: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain