מכתב: ENA NS 2.31

מכתב ENA NS 2.31

תגים

תיאור

Letter from the office of the Palestinian Gaon Daniel b. ʿAzarya (r. 1051–62) to an unidentified addressee in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1055 (unclear on what basis). The letter is about a communal conflict (ikhtilāl al-umūr) in Fustat and the leader ʿEli b. ʿAmram's abnegation of his duty to try to resolve it. Daniel expresses his agitation and says that he has issued instructions to the 'ḥaver' for how it should be resolved.

ENA NS 2.31 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA NS 2, f. 31 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 680-681 (Doc. #366), C.T., 6-23-86 (P) Fragment of a letter from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to someone in Fustat written in hiss own hand. (Gil)

 1. ען אכבארה שדיד אלתטלע אלי מערפה סלאמתה שאכרא ללה תעאלי
 2. עלי מא יתצל בי מן דאך מדימא ללצלוה עליה [ו]אלנשר למחאסנה
 3. ודכרה בכל מושב ודאעיא לה ויי ישמע בעדו כל תפלה
 4. וכל תחנה ויתנהו כתירוש באשכול אשר בר[ך או]תו ואתצל בי
 5. מא גרי פי הדה אלאיאם מן אכתלאל אלאמור במצר ותכליף אלחבר
 6. ר עלי אחייה רח ען סיאסה אלאחואל ואנתשאר אסבאב אלשחנא
 7. אלי חד אלמני ואשגל סרי ואתעב קלבי וכדני פי אלגאיה אלקצוי
 8. ווצלני כתאב אלגמאעה ברוכים יהיו לשמים במא צאעף ענדי
 9. שגל קלבי וקד כאתבת אלחבר שצ במא ארגו אנה ינפע ויהתדי
 10. בה מא יואפקני ויואפק אלגמאעה ועלמ[ת] בחסן סיאסה
 11. [ ] וסודדה ותאתיה ממא יטייב נפסי ואעלם
 12. [ ] אלאמור ותסקימהא ואלספארה
 13. [ אל]שכר ואלאגר פהו יעלם פקד
 14. [ ] לא בד ממא [

תרגום

ENA NS 2.31 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.31: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain