רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S 18J4.23

סמי ספרותי T-S 18J4.23
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה