רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 18J3.16

מכתב T-S 18J3.16
 1. ציטוט
  Ludwig Paul, "Grammatical and Philological Studies on the Early Judaeo-Persian Texts from the Cairo Geniza" (PhD diss., University of Göttingen, 2002).
  למהדורה, תרגום ראה
  • 214–218
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Ludwig Paul, "The Early Judeo-Persian Letter L3 from the Cairo Genizah (Cambridge University Library T-S 18J3.16),"Journal of Jewish Languages 9, no. 1 (n.p.: Brill, 2021), 77–99.
  כולל מהדורה, תרגום, דיון