מסמך משפטי: ENA NS 17.28

מסמך משפטי ENA NS 17.28

תגים

תיאור

Legal document. Location: Fustat. Dated: Friday, 26 Kislev 1401 Seleucid = 2 December 1089 CE. A divorced man, David b. Mevorakh Ibn [...], now remarrying another woman, undertakes to provide for his divorcee Sitt al-Bayt bt. Yosef (the mother of his son Abū l-ʿAlāʾ) 1/3 dinar per month (= 4 dinars per year) for a period of 4 years. If she should decide to remarry him, the promise is void. The payment will be made through her son.

ENA NS 17.28 1

1

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. [סת אלבית בת י]וסף נע אם ולדי אבו אלעלא אד[ ]
 2. [ ] ביננא משאגראת אפצת אלי אלפרקה פא[ ]ת [ ]
 3. [ב]רי וטלקתהא בעד אן אבראתהא ואבר[א]תני בראאת קא[טעאת כל ואחד מנא]
 4. לצאחבה ואקמת בעד דלך אשהר ואלאן קאר[בת] אלי מרה א[כרי ]
 5. [ ]י ואריד אלוצלה בהא ואשתהי אן אטייב נפס מטלקתי [ אם]
 6. ולדי בשי אגעלה עלי נפסי להא תסתעין בה עלי זמאנהא אל ב [ ]
 7. וחפט לצחבתהא וראפה מני להא ולכראמה ולדי איצא ואלאן א[שהדו]
 8. עלי ואקנו מני מעכשו ואכתבו ואכתמו עלי בגמיע אלאלפאט [אלמחכמה]
 9. ואלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני דזכואתא וסלמו דלך אלי ס[ת אלבית מטלקתי]
 10. [אם ו]לדי אבו אלעלא שצ בת מר ור יוסף נע ליכון בידהא לל[יום ומא בעדה]
 11. חגה וותאק אנני מקר ענדכם פי צחה מני וגואז אמר טא[יע מן גיר]
 12. קהר ולא גבר ולא אכראה ולא סהו ולא גלט ולא עלה בי ולא מרץ [ולא שי]
 13. מן גמיע מפסדאת אלשהאדה באני קד קבלת עלי רוחי מעכ[שו ]
 14. [למ]טלקתי סת אלבית בת מר יוסף נע מן יום אתזוג כל שהר תלת [ד]ינ' ארבעה
 15. דנא' פי כל סנה ותליסין קמח איצא פי כל סנה מדה ארבעה סנין תמניה
 16. וארבעין שהרא מתואליה אלאשהר אקום להא בדלך עלי יד ולדהא אבו אלעלא
 17. או מן תותרה הי בלא מדאפעה ולא ממאנעה ולא חגה ולא אחתגאג כל עיקר
 18. וכ[תב]ת להא הדא אלכתאב ליכון בידהא לליום ובעדה חגה וותאק לא כאלאס[נ]אדאת
 19. [ו]לא כמצאדיר אלכתב אלא כאוכד ואתקן מא סטרוה רבותינו זל פי מתל דלך
 20. ודרך הדה אלדנאניר ומבלגהא סתה עשר ואלתמניה תלאליס אלקמח אלמדכורה פי [כל]
 21. סנה תליסאן עלי ועלי וראתי בעדי באוכד מעאני אלאחריות להא פי חיותהא פקט ואן
 22. [ס]הל אלכאלק וקצא באלמראגעה כאן הדא אלשטר בטאל לא תגבי בה מני שיא אדתכון
 23. הי פי עצמתי ומוונתי ואנמא פעלת להא הדא בחכם איתארי אלזיגה בגירהא
 24. פאדא ראגעתהא בטל חכם הדא אלשטר וקנינא מן מר דויד דנן בר מר מבורך הידוע
 25. בן כזיר נע עלי גמיע מא קבלה עלי נפסה פי הדא אלשטר מן אלשרוט אלמקדם דכרהא
 26. במנא דכשר למקניא ביה בכל מה דכתיב ומפרש לעילא וכאן דלך פי יום אלגמעה
 27. דהוא שיתה ועשרין יומי בירח כסלו שנת אלפא וארבע מאה וחדא שנין למניינא דרגיליננא
 28. ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה והדא אליום פיה וקעת זיגה מ דויד דנן
 29. וכתבנן לדוכרן עלי הכהן בר יחיי ננ הלל החזן ביר עלי זל

תרגום

ENA NS 17.28 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain