רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 17.23

מסמך משפטי ENA NS 17.23
 1. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #169
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה