רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J37.1

מסמך משפטי T-S 13J37.1
 1. ציטוט
  Dotan Arad, "Cairo's Maghribians and Musta'ribs: From Close Cooperation to Conflict and Estrangement‎" (in Hebrew), in Studies in Jewish History Presented to Joseph Hacker‎ (Jerusalem: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, 2014), 433-86.
  למהדורה ראה
  • pp. 482-485
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה