מכתב: T-S 13J36.11

מכתב T-S 13J36.11

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from Abū l-Majd (aka Meʾir b. Yakhin), in Fustat, to Barakāt b. Hārūn Ibn al-Kūzī, in Alexandria, sent via the shop of Maḥāsin al-Ḥarīrī. There is a pen trial on verso dated Ramaḍān 620 AH = September/October 1223 CE (or possibly 610 AH). Abū l-Majd complains of the difficult times and his illness, and the problems of selling a sick female slave who actively resists being sold (recto, margin). Part of his haste to sell her is that he was denounced to the government (ghamazū ʿalayyā l-dīwān) and lost 52 dirhams, evidently taxes related to the slave. (Cf. ENA NS 77.254, an outline for a deed of sale of a slave, where "if someone tattles to the government" is a specific eventuality that is addressed.) Abū l-Majd asks Barakāt to come to Fustat and try to sell her. If it weren't for the bitter cold, Meir himself would come with her to Alexandria. (Information in part from CUDL.) ASE

T-S 13J36.11 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. אכוהא בו אלמגד
 1. חצרה אלשיך ברכאת אדאם
 2. אללה עזה ועלאה גמע אללה
 3. אלשמל בה פי כיר ועאפיה
 4. וסואה אנני ארסלת לך גמלה
 5. כתב פלם יצלני מנך אכתר
 6. מן תלאת כתב יא מולאי אלשיך
 7. ברכאת אעלמתך אן אלחאגה
 8. אלדי תעלמהא גמזו עליא
 9. אלדיואן כצרת בעד שדה
 10. עטימה אתנין וכמסון דר
 11. וטלבת נביעהא מא פאללה (?)
 12. תנבאע לאחד וכל וקת
 13. נתלאהא בהא ואנא חאיר
 14. איש נעמל מעהא וכל
 15. מא מאר אלסער גלי
 16. אלכבז סתה בדרהם
 17. ומן הוא אלדי ישתרי
 18. אליום גאריה ואכרה
 19. אנהא מרצת קאלת
 20. מא נבאע לאחד אללה
 21. אללה אבצר איש תעמל
 22. אמא תגי תאכדהא תביעהא
 23. פי אלריף או תרדהא אלא
 24. אסכנדריה וכל מן יטלב

Recto margin:

 1. יסתעצדהא תעמל מציבה חתי לא ישתריהא [...] אעלמתך דלך

תרגום

T-S 13J36.11 1v

1v

Verso:

 1. יא מולאי אלשיך ברכאת
 2. מא כאן מג.בתהא אלא
 3. מצר פיה שי מן
 4. אלתופיק ותחב פי
 5. כרוגהא נצף דינאר
 6. והי עריאנה ענדהא //ונצף קיראט//
 7. בלקתין סוסי וסקיע
 8. מצר עטים שהד
 9. אללה לו אמכני אני
 10. נאכדהא ונגי אלא ענדכם
 11. לקד כנת נפעל דלך
 12. ואנא מריץ מא נקדר
 13. עלי אלמגי פי הדה אלאיאם
 14. מן שדה אלברד אללה אללה
 15. לא תתואנא פי מא תעמלה
 16. לאן אלוקת צעב גדא ואנת תערף
 17. אלחאל איש הו סרעה סרעה
 18. גואב אלכתאב ותסלם עלי אהלי
 19. גמיע ותעלמני בכבר זין אלדאר
 20. לאני משגול אלקלב עליהא ועלי
 21. ואלדתי ואלדתך [. . .] זין אלדאר
 22. ואלסלם

Address:

 1. יצל הדא אלכתאב אלא אסכנדריה
 2. אלא אלקמרה דכאן מחאסן אלחרירי יוצלה
 3. לברכאת בן הרון בן אלכוזי אמאנה

In Arabic:

 1. تجربة قلم جيد عليه شيخ( نسخ؟) العشر الاول
 2. من شهر رمضان المعظم
 3. سنة عشرين (؟) وستمائة
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J36.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.