רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 16.30

מכתב ENA NS 16.30
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 262-263
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה