רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J21.10

מכתב T-S 13J21.10
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  לdigital edition ראה
  • FGP