רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J20.10

מכתב T-S 13J20.10
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
  למהדורה ראה
  • ה23
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה