רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J16.15

מכתב T-S 13J16.15
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
    למהדורה, תרגום ראה