רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 10J6.11

מסמך משפטי T-S 10J6.11
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה