מסמך משפטי: T-S 10J5.11

מסמך משפטי T-S 10J5.11

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Recto: legal document, in which eight persons, Levi b. Yaʿaqov ha-Levi, Avraham b. Sahlān, Efrayim b. Shemarya, David b. Aharon ha-Levi, Avraham b. Yiṣḥaq, Shelomo b. Seʿadya, Shelomo b. Ḥakīm and Shelomo b. David undertake to refund Ismaʿīl b. Ṭalyūn (=Shemuel b. Avṭalyon) the sum guaranteed for the ransom of two captives. Dated: 1333 Seleucid = 1021/22 CE. Verso: list of contributions in Arabic script. (Information from CUDL and Goitein's index card.)

T-S 10J5.11 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 10J5.11 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J5.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.