רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.23 + T-S AS 166.95 + T-S 10J5.2

מסמך משפטי T-S 16.23 + T-S AS 166.95 + T-S 10J5.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו5