רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J11 + T-S 10J4.16 + T-S 16.158 + T-S 10J4.17

מסמך משפטי T-S NS J11 + T-S 10J4.16 + T-S 16.158 + T-S 10J4.17
 1. ציטוט
  Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
  לdigital translation ראה
  • Doc. 71 and 97 (TS NS J11)
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז10א
  • ז10ב
  • ז10ג
  • ז10ד
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 6. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 7. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה