רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4020.45 + ENA 4020.44

מכתב ENA 4020.45 + ENA 4020.44
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #11, pp. 266-267
  • Doc. #11, pp. 266-267
 3. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. # 17, pp. 91-92
  • Doc. #17, pp. 91-92