רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4020.43

מכתב ENA 4020.43
 1. ציטוט
  A. L. Udovitch, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital edition
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #504, pp.681-684