רשימה או טבלה: ENA 4011.44

רשימה או טבלה ENA 4011.44

תגים

תיאור

Account of the qodesh, ca. probably 1158. Fragment of an accounting between the qodesh and, apparently, its partner in the ownership of a compound, known as Hiba al-Abzari, one eighth of which belongs to the qodesh. This can be inferred from the fact that the qodesh returns sums previously paid by that man for the ground rent (ḥikr). A former agreement seems to have imposed monthly payments of 10 dinars upon the co-proprietor, to settle his debt. The new computation stretches over a period of nine years, 1149-1158 - years 1461, 1465, 1466 sel. (1149-50, 1154, 1155), and years (5)50, (5)51, (5)52, (5)53 AH (1155-1158 CE). It shows that 50 dinars are still owing to the qodesh. This sum is to be paid on the spot, and the account has the tone of a deed of release, indicating that money was about to be paid. Coptic numerals are used. Written in the hand of Judge Hiyya b. Yitzhak, and signed by him. (Information from Gil, Documents, pp. 274-276 #56)

ENA 4011.44 1

1

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. ולה ען חכר תמן אלדאר אלדי [
 2. אלמערופה בדאר הבה אלאב[זארי]
 3. אולהא כסלו אתסא ואכר[הא
 4. דרהם סוא אל[
 5. ען שנת א[ ]
 6. ועליה מן בדאיה שנת את[ ]
 7. אלי נהאיה אדר אתסה חק [ ]
 8. עשר שהר ורק
 9. 275

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto, column II

 1. To his credit, for ḥikr of 1/8 of the compound which …

 2.  known as Dār Hiba al-Abzārī, 

 3.  beginning Kislev 1461, ending…

 4. dir. less…

 5.  of the year 1… 

 6.  To his debit, from the beginning of the year 14... 

 7.  to the end of Adar 1465, due . . . . 

 8.  10 months, waraq, 

 9.  275. . . . .

 

ENA 4011.44 2

2

b (verso) I

 1. 207
 2. אתסו והו אלמואפק לדי אלחגה
 1. [ד]כר אן כרג מנה פי נאיבה
 2. עלי אלגלאס תמאניה דראהם
 3. ולה ען חכר תמן דאר הבה אלאבזארי
 4. ען סנתין והי סנה מט וסנה נ מן
 5. אלורק עשרין דרהם
 6. ולה ען חכר תלתה סנין והי סנה נא ונב ונג
 7. לה ענהם תלתין דרהם
 8. 58

{:Margin}

 1. אסתופו דלך

II

 1. אלבאקיה עליה עשרה דנאנ[יר]
 2. שהור אולהא אלול ואכרהא [
 3. שהר בעשרה דנאניר ומתי [
 4. פי סלך אב באלעשרין דינאר [
 5. מרחשון בעשרה דנאניר [
 6. עליה פי וקת ואחד בלא ת[אכיר
 7. קנין גמור חמור בכלי הכש[ר
 8. והדה אלכמסין דינאר אלדי וקע [
 9. אלברכאת הי אלכמסין דינאר [
 10. חייא בר יצחק נע א[

Verso, column I

 1.  207; 

 2.  1465, coinciding with Dhūʾl-ḥijja 

 3.  [5]49, 78. 

 4.  He mentioned that his share 

 5.  as court attendant, 8 dir., must be deducted from it. 

 6.  To his credit, for the ḥikr of 1⁄8 of Dār Hiba al-Abzārī, 

 7.  for two years, namely the years [5]49 and[5]50, in 

 8.  waraq, 20 dir. 

 9.  To his credit, for ḥikr for three years, namely the years [5]51, 5[52], and [5]53, 

 10.  owed to him by them, 30 dir. 

 11.  58. 

 

Verso, column I (margin)

 This (debt) they acquitted.

Verso, column II

 1. Still owed by him, 10 dinars . . . 

 2.  months, beginning Elul, ending . . . 

 3.  month for 10 dinars .... 

 4.  on the last of Av, 20 dinars .. . . 

 5.  Marheshwan, 10 dinars . ... 

 6.  due from him at once, without any delay . . . 

 7.  a purchase that is complete and solemn, with an instrument that is proper. . . .

 8.  These 50 dinars agreed upon . 

 9.  al-Barakāt are the same 50 dinars . . . . 

 10.  Ḥiyyā b. R Isaac, of blessed memory . . . .

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4011.44: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain