רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J19.27

מכתב T-S 8J19.27
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לdigital translation, תרגום ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  למהדורה, תרגום ראה
  • #507
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה