רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S 8J14.3

סמי ספרותי T-S 8J14.3
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה