מכתב: ENA 4010.34

מכתב ENA 4010.34

תגים

תיאור

Letter (fragment) by Shelomo b. Yehuda written in his own hand (Gil); 1041.

ENA 4010.34 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 4010, f. 34 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.237-238 (Doc. #131), C.B. 02-18-88 (p) Fragment of a letter by Solomon b. Judah written in his own hand.(Gil) 1041

....

תרגום

ENA 4010.34 2

2

(right margin) verso

 1. ולמאד אני תמיה האיש החו[
 2. המערב הזהירו לבל ליגע בי [
 3. עשה וכי מעל בשבוע נ[
 4. גדולות ולא נדע העמ[... האים ירים]
 5. קרנו בכבוד ויחיה חמודו [... והכניסיה]
 6. סגורה בימי כי הנשאר מעט ו[
 7. השררות אשר בשבילה ת[
 8. כי תשתדל בכל יכלך עד ל[
 9. אנחנו נהיה לפלוני במאתים זהוב[ים
 10. לאומר כזאת וכי יש עבדים [
 11. אשר ישר בעיניו ואף כי [
 12. עולמי כסבור הוא כי האדם במקו[ם האים
 13. כי אים שופט זה ישפיל וזה ירים הו[א

....

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4010.34: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain