רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S 20.80

מסמך שלטוני T-S 20.80
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Marina Rustow, unpublished editions.
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation