רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4007.5

מסמך משפטי ENA 4007.5
  1. ציטוט
    משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #017