רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 20.5

מסמך משפטי T-S 20.5
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה