רשימה או טבלה: ENA 3793.5

רשימה או טבלה ENA 3793.5

תגים

תיאור

Accounting of the Qodesh. Ca. 1222-23.

ENA 3793.5 1

1

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

ENA 3824, f. 1 ed. Gil, Documents, pp. 429-430 Doc. #128 Draft of an accounting of the Qodesh. Ca. 1222-23. SH [3-17-87] (P)

 1. בשמך רחמנא
 2. מא יקול אדוננו ראש ישיבת גאון יעקב פי רגל צארפי ממכן פי זמאנה א[סנד] אליה
 3. רגל וגעלה נאמן ופטרה מן חרם ושבועה ואטלק ידה פימא כלפה אלי חין בלוג
 4. ולדה ותופ[י] אלמוצי ותולי אלוצי מא אתגה לה מן אלתרכה תם דכר אן פי וקת
 5. אלנהב א[לדי כאן ב]מצר כאן קד קבץ מן מאל אליתים מן בעץ אלגהאת צרה פיהא
 6. מאיה די[נאר שאבורי]יה מן תמן מתאע כאן לליתים ודכ[ל] תחת מתאע קבץ []
 7. מא סהל לה ודכר אן אלגמיע צאע ונהב פי נהב מצ[ר ויערפנ]א אדונינו אבקאה אללה
 8. הדה אלמאיה דינאר תלזם ללצארפי או לליתים ושכרו כפול מן השמים
 9. חצרת הדה אלמסלה ותאמלנא מא סאלה אלסאיל רגל אסנד וצייתה אלי רגל
 10. צארפי מומכן ואטלק ידה פי מאלה אלי חין בלוג ולדה ואתפק אן אלמוצא
 11. קבץ מן מאל אליתים מן בעץ אלגהאת צורה פיהא מאיה דינאר שאבו[ר]ייה וגא
 12. בהא אלי אלבלד אלדי כאן פיה ודפן אלמאיה [דינאר ]
 13. אלגמיע איש אלז[מה ]

תרגום

ENA 3793.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3793.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain