רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S 16.114 + T-S 24.57 + T-S AS 11.383 + T-S AS 146.195

מסמך שלטוני T-S 16.114 + T-S 24.57 + T-S AS 11.383 + T-S AS 146.195
 1. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 111
  • Doc. 111
  • Doc. 111
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה