רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 3765.10 + T-S 18J4.16

מכתב ENA 3765.10 + T-S 18J4.16
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mark Cohen, "New Light on the Conflict over the Palestinian Gaonate, 1038-1042, and on Daniel b. ‘Azarya: A Pair of Letters to the Nagid of Qayrawan,"AJS Review 1 (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1976), 1-40.
  כולל מהדורה, תרגום, דיון
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #192
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה