מסמך משפטי: T-S AS 153.340 + T-S 16.82

מסמך משפטי T-S AS 153.340 + T-S 16.82

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Marriage contract (ketubba). Two fragments, which may not directly join with each other. Dated: [13]99 Seleucid = 1087/88 CE. Groom: Yefet b. Menashshe. Bride: Mawlāt bt. Mevasser, a divorcee. Written by Hillel b. ʿEli (dates: 1066–1108). Signed by ʿEli ha-Parnas and Meshullam b. [...] (Information in part from CUDL.) AA. ASE.

T-S 16.82 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 16.82 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 16.82: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.