רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.35

מסמך משפטי T-S 16.35
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Gershon Weiss, "Legal Documents Written by the Court Clerk Halfon Ben Manasse (Dated 1100-1138)" (PhD diss., n.p., 1970).
  למהדורה ראה
  • Doc. 68
 3. ציטוט
  David Marmer, "Patrilocal Residence and Jewish Court Documents in Medieval Cairo," Judaism and Islam: boundaries, communication, and interaction: Essays in Honor of William M. Brinner (n.p., 2000), 67 - 82.
  כולל digital translation