טקסט ספרותי: T-S 16.31

טקסט ספרותי T-S 16.31

תגים

תיאור

Poems by Yehuda ha-Levi, copied by the India trader Avraham Ibn Yijū. (Information from CUDL and Goitein's index card)

T-S 16.31 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 16.31 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 16.31: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.