מכתב: ENA 2806.9

מכתב ENA 2806.9

תגים

תיאור

Letter from Masliaḥ Gaʾon. Dating: ca. 1120 CE (unclear on what basis). Containing his genealogy at the beginning.

ENA 2806.9 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 2806, f.9 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 10-11 (Doc. #6) Genealogical list at beginning of letter from Masliah Ha-Kohen Gaon ca. 1120. SH [11-9-87] (P)

  1. עזרנו בשם יו עושה שמים וארץ
  2. מן מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב
  3. החוסה בשם יו אלהיו מגן הוא לכל החוסים בו
  4. בי ר שלמה הכהן ראש ישיבת גאון יעקב
  5. בן אליהו הכהן ראש ישיבת גאון יעקב
  6. נין ש[למ]ה הכהן ראש ישיבת גאון יעקב
  7. גז[ע] יהוסף [ה]כהן בית דין כהן צדק
  8. נכד אהרן הכהן הראש קדוש יי זל
  9. נכבדנו החבר [הי]קר כגק מרנא ורבנא אברהם ה[סו]פר [

תרגום

ENA 2806.9 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2806.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)