רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.608

מכתב T-S 12.608
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה