רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.525 + T-S 8J22.16

מסמך משפטי T-S 12.525 + T-S 8J22.16
 1. ציטוט
  Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
  לdigital translation ראה
  • Doc. 66
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה