מסמך משפטי: T-S 12.488 + T-S 16.202

מסמך משפטי T-S 12.488 + T-S 16.202

תגים

תיאור

Ketubba. Dated: Tuesday, 28 Sivan, 142[.] which can fit either 1111 or 1115 CE. Groom: [...] b. Yehuda. Bride: Turfa bt. Yefet. Witnessed by Yakhin b. Netanʾel Rosh ha-Qehillot, Menashshe b. Yaʿaqov ha-Kohen, Yeshaʿya b. Ṣedaqa ha-Levi, Avraham b. Natan Av Be[t Din], Avraham b. [...], Yiṣḥaq b. [...], and Ahuv b. [...]. (Information in part from CUDL.) Join: Alan Elbaum. AA

T-S 12.488 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 16.202 1r

1r

T-S 12.488 1v

1v

T-S 16.202 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 12.488: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
  • T-S 16.202: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.