רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.293

מכתב T-S 12.293
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).
    כולל מהדורה