רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.206

מסמך משפטי T-S 12.206
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה