רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2805.5.1

מכתב ENA 2805.5.1
 1. ציטוט
  A. L. Udovitch, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital edition
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #432, pp.444-447
  • #432, pp.444-447
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה