מסמך משפטי: T-S 12.139 + ENA NS 3.26

מסמך משפטי T-S 12.139 + ENA NS 3.26

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba). Two fragments comprising the bottom piece. Written and signed by Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Groom: Shemuel b. Yosef. Bride: Naẓar, not a virgin. The marriage payments plus dowry add up to 22 dinars. Also signed by Natan ha-Kohen, Yiṣḥaq b. [...], and [...] ha-Kohen b. Shela. AA. Join: Adiel Breuer

ENA NS 3.26 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 3.26 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 3.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain