רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.64

מכתב T-S 12.64
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה