מכתב: T-S 12.24

מכתב T-S 12.24

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Begging letter, prefaced with a rhyming poem, from Isaac the blind ("bereft of all the pleasures of the world"), asking for assistance from Ismaʿīl b. ʿAdāya. See also Goitein's note cards (attached and #27116). On verso is a fragment from a liturgical treatise in Judaeo-Arabic, discussing which blessings to say over drinks other than wine (either בורא פרי העץ or בורא פרי האדמה). Information from CUDL and Mediterranean Society, IV, p. 447.

T-S 12.24 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 12.24 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 12.24: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.