מכתב: T-S 8.86

מכתב T-S 8.86

תגים

תיאור

"A scribe informs his father that a piece of parchment which he acquired was sufficient for four quires less one leaf. But the ink with which he had written one quire was bad, he either had to "cook" another one or to buy one. He asks his father to meet Manṣūr the agent of the qāḍī in an urgent matter connected with a partnership. (Information from Goitein's note card)

T-S 8.86 1v

1v

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Verso:

 1. אעלם ואלדי כפאני אללה
 2. פיה למען שמו אני משית טול
 3. אלגמעה אלי אן חצל לי רק ואחד אנתהיתה
 4. מן נ(?) וקד גא ד כראריס אלא ורקה
 5. ואסלה אן יגתמע במנצור וכיל אלקאצי

תרגום

T-S 8.86 1r

1r

Recto:

 1. ותקול לה לא יתואנא פי חאגתי פהי
 2. אכבר חואיגי ענדה ויצמן עני כל
 3. מא ועדתה בה פאנא פי שדה עטימה
 4. מן אלשרכה וקד אנפדת כראסה
 5. לאן אלחבר מא אעגבני
 6. אלי אן אטבך או
 7. אשתרי אן וגדת
 8. חבר גייד
 9. ושלומו
 10. יגדל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8.86: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.