מכתב: ENA 2805.19

מכתב ENA 2805.19

תגים

תיאור

Letter from Barhun b. Yiṣḥaq (Tripoli al-Gharb) to Nahray b. Nissim (Fustat), August 1051. Written a short time after the sinking of the ship of Waḥlān (also mentioned in T-S 10J19.9, a letter from Barhun's brother Nissim, Gil #393). Conveys various instructions regarding the property and merchandise that Barhun's father, Yishaq b. Barhun ha-Taherti, left behind. Information from Gil.

ENA 2805.19 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי יאסידי [ומולאי] אטאל אללה בקאך [
 2. . . . . . . . . . . . . מן ופאה . . [י]מצא רח[מים
 3. ח כלת מן אלול אכר סנה תתיא פלם תכרג איאם [
 4. ג'רק מרכב ואחלאן וכרוג עשאריה אלי אטראבלס [
 5. וכאן מע ברהון פיה כאלתך ובנתהא פתטרא [
 6. אבי רחמה אללה הדא מא נחן נרגיוהם לעלה [
 7. אבו מנצור אלדמשקי ואבו מנצור מ[
 8. רחמתה ולו לא ברהון אלדי תעצב מ[
 9. כנת מגי . . . קדאם . . . [
 10. למא קראת . . . . [אללה] תעאלי נקול עלי [
 11. מן רחמתה ואנ[ת] תעלם יא סידי אן הדא סביל כל אלנאס
 12. גא אלי כאלתך [. . .] להא אן קאל אלוכיל מא ענדי אין יע[
 13. תנבי עלי דלך לאנה אשתהא אן יטלעהא באטל פלמא ראינאהא [
 14. קלנא לה אבדל עליהא דינארין ותלאתה חתי תטלעהא פפעל
 15. זאד וכסוה מא תקף עלי שרחה מן אלחסאב אסל אללה יכלף [
 16. והדא אמר מא לאחד פיה שי אללה ינסי פי אג[לך
 17. ערפנא אללה ברכתהא מן דאלך [
 18. ונצף וקיראטין וחמלנא אליך פי מרכב אלשאמי צרה פיה[א
 19. בן אלאטראבלסי וחמלנא אליך פי מרכב ואחלאן [
 20. ורה קצב ושעב מתקובה תתנ אלתמן באלמונה סג ד[ינ . . .] אן ליס [
 21. וכתב משרחה בגמיע מא בינה ובינך ואנא ננסכה לך פי ורקה [. . .] לה ואדא [
 22. גמיע מא גראת בינכם מן אלמעאמלה לאנה הו חאל לכם וכאן [. . .] אסלפתהם מן [
 23. כתבנא אליך פי מרכב ואחלון והו יסלך אנגאז גמיע מא הו מוקוף [. . .] וסאלך אן תצ[
 24. צנף גמיע מא הו ואנא ננסכה לך אסלך תתפצל באנגאז דלך וקד בקי [
 25. ואלדי כרג מנה מביוע קקעה מן והו קליל אלכרוג הנא וליס הו [
 26. וענד בן קיומה מתאע אלדכי ואנחן נביע מנה הדה אלאיאם סע[ר
 27. מנה אלי סוסה יסיר נחללוה ואלדי בקאה ניל [
 28. נשאצר פב דינ' ונצף תסתופא מן תמן בקיה אלנשאצר אל[
 29. וצל כתאב בשרח מא חמלתה הדא אלעאם אסל אללה יכתב ס[לאמתה
 30. גמיעה שי אללה תעאלי יגעלה פי חיז אלסלאמה [. . .] אלפלפ[ל
 31. תנקץ חבתין < אכרג ענך נפקה לכאלתך ד' דנאניר ונצף [
 32. ופי זאד דינארין ונצף ו' קרא אלבאקי לך ג' דנאניר ונצף קיר[אט
 33. קטעה ניל כלטה בן סנין נז רבאעי [י]נקץ

right margin

 1. ודכר אנה כתב / אלי סיידי אבי זכרי / חיים בן עמאר יחמלהא / צחבתה מן
 2. גמלה מא / לנא ענדה פיצל אלי / חסאב חיים בעד דלך/ ולם ידכר אנה / חמלהא
 3. פארדת / נחמלהא אליך עין / רגעת תוקפת ען / חמלהא לאנה אכר / וקת ולו לא
 4. אן הדא / אלדי לנא פי הדא אל / מרכב מתקדם / ולם נכון נצן אנה / יבקי אלי אלאן
 5. לם נחמלה אסל / אללה יכתב / סלאמתה / וכאן אבי רחמה אללה חמל אליך / שמע
 6. וקזדיר / ורק וספט

upper margin

 1. ... פי
 2. מרכב ואחלאן
 3. וסאלך אן תביע
 4. לה אלגמיע
 5. ותשתרי לה ביה

תרגום

ENA 2805.19 2

2

verso

 1. ולם יבקא גמיע מא חמלה סוא ספט כרז חמלתה פי מרכב אלסלטאן [
 2. אדא מן אללה בוצולה אליך תביעה באלקסם ואלרזק ותנצר מא יחצל פי נצפה מע [
 3. קדימה ולם יערפוני אש הו תם כתבו אליך וכאלה עלי טלב ורת[ה . . .] בן כ[
 4. תבלג' פי דאלך חסב אלמראד פאן תצל להם שי תציפה אלי הדא אלרק[
 5. גירך אפעל מן הדא מא תראה ותתקל עלי נפסך פי דאלך לסואלנא לך [
 6. להם ביה ואלדי כאן טלב שראה קבל הדא מן תלך אלחואיג אלדי [
 7. וגלאלה זרקה ותוב מעתק אזרק מדהב ומעגר אזרק מקארב אזרק (!) ואנא [
 8. שרא גמיע דאלך פאסלך אן חוג' אלי דינ' ועשרין תשתרי לה ביהא מן מאלנא אשיא [
 9. מא יופקה אללה תוקף עליה אתנין ותעלמהם במא וזנת פיהם מן מאלהם ומא [
 10. וכדאלך כאן כתב אליך אבי נע אן תביע לה חואיג צאעת פי מרכב ואחלאן [
 11. אלא וגדית אלמחמול מן סקליה אלי אלשיך אבי צחק ומן אלבאבה אלמחמולה צחב[ה
 12. תוב מעתק אביץ יב דינ' ותוב סקלאטון אנטאכי אצפר ועמאמה ה' דנא[. . .] באלמהדיה [
 13. עשארי אכצר סאדג' ומעגר אביץ סדאסי סאדג ומעגר אצפר סאדג [
 14. מעגר אלי חול דאלך ואלעשארי ג' דנא' ותשת[רי
 15. כלף מן ואלדה נע והדה אלחואיג יאכי אלדי כתבת אליך פיהא לא יל[
 16. אלקלוב ואן לם יצל אליהם שי יקולו מא כתב לנא פי חואיגנא פי [
 17. וגמיע אלבצאיע [
 18. מהדיה נצף אלמאל ואש מא ופק אללה תעאלי ש[
 19. ברכתה וקד כתבנא אלי ברוך ואכדנא עליה פי חמל מא בקי ענדה אללה תעאלי יגמע [
 20. מא חמל אליך מן סקליה אן שאללה ואלדי נריד אן תקצי חאגתי פיה ותכתב אלי מע כל מן [
 21. אלכתב אלי אלאסכנדריה לתנפד מע אלכארגין מן תם אלי אטראבלס בשרח גמי[ע
 22. אליה [. . .] ותבלג סלאמי למולאי אלשיך אבי אלסרו[ר
 23. . . .]אליתים בן אברהים [
 24. יקול [
 25. אול [
 26. באעה אלמרחום מן אלמתאע וגמיע מא [
 27. פיה לך חצה כאן תכל[. . .] תאכד חצתך [
 28. מנהא תחסב לנא חצתנא מן אלאצל ואש מא א[תפק

margin

 1. אלדי שרחתה / לך ותנסך / לי חסאבה / בגמיע מא / צח ענדך / ומא אכרגת /
 2. ומא בקי / לנעדל / פי מא / יופקה / אללה / אסל אללה / יופקהא / למא /
 3. ירצאה / ושלום

address

 1. לסידי ומולאי אבי יחיי נה[ר]אי בן נסים נע אטאל [אללה
 2. בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה [

Gil's footnotes

 1. r3 ח׳ באלול ד׳תתי״א חל ב־18 באוגוסט 1051 ; המכתב נכתב זמן מה אחר כך.
  1. r4 על האסון הימי של אוניית ואחלאן כתב גם אחיו, נסים, ראה 393, ע״א, שורה 5.
   1. r20 ורה אינו מובן; אפשר שהוא מין פנינים, כמו קצב שאחריו.
    1. r26 בן קיומה, הוא חיים בן עמנואל; אלד׳כי, הוא יוסף בן עלי כהן פאסי.
     1. v11 אלא וגדית, קריאה מסופקת, והמשמעות מעורפלת. אולי התכווץ לסחורות שהצילן מאסון ימי.
      1. v13 עשארי, סדאסי, כנראה מידות של רוחב הבד, 10 אמות, 6 אמות. סאדג׳, נראה שכוונתו: ללא דוגמה.
       1. v21 מכאן שהוא כותב מטריפולי (של לוב)
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2805.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain