רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: PER H 82

מסמך משפטי PER H 82
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, A Mediterranean society; the Jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza (Berkeley: University of California Press, 1967-1993, 1967), vol. 3.
  לתרגום, דיון ראה
  • p. 215, n. 236
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  Eve Krakowski, unpublished editions.
  כולל digital edition