רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: PER H 21 + Moss. VII,39

מסמך משפטי PER H 21 + Moss. VII,39
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז18
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה